Het Tribunaal.

 

 

 Het Tribunaal is in het huidige Maastricht een bekend verschijnsel met de carnaval.
In een carnavaleske vertoning wordt dan een prominent figuur uit de samenleving
Voor het Tribunaal gedaagd om zich te verantwoorden voor haar of zijn "wandaden".

Maar zoals we uit onderstaand stuk uit een almanak uit 1806 kunnen zien was in die tijd
het Tribunaal Crimineel een serieuse aangelegenheid.

De tekening in de St.Pietersberg is gemaakt door de grofschider Servatius Gerardu die leefde van 1762-1841.